Quỳnh Nga

nga-ielts

Phương pháp dạy rất hay: Học viên và giáo viên tương tác trực tiếp, thực hành liên tục và thảo luận, đánh gía lại vào cuối buổi, giúp người học đúc kết bài học ngay tại lớp. Kiến thức hợp với 1 đứa đang ở lưng đồi như mình, lượng và chất kiến thức vừa đủ: không quá ngợp mà cũng không bị ngán.

Sau 1 khoá pre 4.5, mình đã cải thiện đáng kể cả 4 kỹ năng:

Speaking: Tự tin, được luyện tập nhiều nên nói bài bản hơn, câu văn hay hơn.

Writing: Biết cách sử dụng những từ chuyên ngành ứng dụng vào câu, từ vựng cũ bình dân được thay thế bằng loat từ mới hay hơn.

Reading: Có ý thưc hơn trong việc tìm hiểu các vấn đề xã hội, điều này giúp tôi nhìn nhận vấn đề tốt hơn, biến kiến thức thành của mình và vận dụng vào speaking và writing.

Listening: Nghe tốt hơn và cảm thấy thú vị thay vì ngán nghe như hồi xưa.

 

×