Outlines for writing task 2

Outline for Ielts writing task 2 -12.9

Outline for ielts writing task 2

Topic: Health experts say that walking is one of the best exercises for maintaining good health, but fewer and fewer people walk on a daily basic. Why does this happen? What are the solutions to encourage them to walk more?

Và đây là outline gợi ý nhé các bạn, bạn nào muốn được sửa bài thì nhanh chóng gửi bài viết vào địa chỉ mail: english.homeschooling@gmail.com nhé!

Slide3

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

×