Học phải luôn đi đôi với hành – Phỏng vấn người nước ngoài

Tại sao lại nói học phải đi đôi với hành. Nếu như chúng ta chỉ học mỗi lý thuyết không mà không đi đôi với thực hành thì kết quả vẫn bằng không. Trong tiếng anh, lý thuyết không giúp chúng ta giỏi hơn mà nó chỉ khiến bạn lưng chừng nhưng nếu chúng ta thực hành thật nhiều sẽ khiến cho mình tự tin hơn với khả năng, từ đó giáo viên cũng biết mình sai ở điểm gì, chỗ nào chưa tốt để mình có thể sửa và làm tốt hơn trong những lần sau.

Bạn Thái hợp của lớp Pre Exploration ( pre2 – 5.5 ) đã có buổi thực hành trò chuyện và phỏng vấn người nước ngoài được thực hiện bởi Cornery Decor để biết cảm nhận của họ về việc trang trí không gian sống? Việc trang trí không gian sống mang lại giá trị tinh thần như thế nào? Cảm nhận về sản phẩm hoa khô và hoa vĩnh cửu trang trí của Cornery Decor.

Mời các bạn cùng theo dõi video bên dưới nhé.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*